Jste zde

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu:

DEBRA ČR, z.ú.

Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno

Černopolní 9, 625 00 Brno

IČ: 26 66 69 52 DIČ: CZ26666952

Zápis v OR: U 40 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontakt:

Telefon: +420 773 104 235

Mail: hana.salomonova@debra.cz

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 260 168 8102/2010

Kontaktní osoba: Ing. Hana Šalomonová

Webové stránky obchodu: http://www.debra-cz.org/dobrocinny-eshop

Zákazníci:

Zákazníkem internetového obchodu DEBRA ČR se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

Zboží:

Prodej se uskutečňuje s cílem získání finančních prostředků na podporu aktivit DEBRA ČR,z.ú. Cílem těchto aktivit je zvyšování kvality života lidí žijících s vzácnou vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa congenita a jejich rodin a pečovatelů.

Cena zboží:

Ceny jsou uvedené přímo v nabídce internetového obchodu u jednotlivých druhů zboží. DEBRA ČR, z.ú. není plátcem DPH. Cena je konečná a platná.

K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné.

Přijetí objednávek:

Objednávky přijímáme prostřednictvím internetového obchodu, ale také telefonicky, elektronickou nebo klasickou poštou, v ojedinělých případech i osobně (např. sběr objednávek v rámci konání benefiční akce DEBRA ČR).

 Lhůta ke zpracování a dodání zboží:

Objednávka bude přijata a zpracována do následujícího pracovního dne od jejího přijetí. Na zpracování objednávky, kompletaci objednaného zboží a předání zásilky dopravci počítáme dobu max. 10 pracovních dní. V době největšího vytížení obchodu i dopravce (zpravidla období 1. – 31.12.) se může doba zpracování zásilky až zdvojnásobit, tzn. od přijetí objednávky do předání zásilky dopravci může uplynout až 20 pracovních dní).

Způsob doručení zboží:

Zboží bude zasláno prostřednictvím společnosti Zásilkovna, přes kterou bude zboží zasláno také v případě volby „DPD“.

Způsoby platby:

Dobírkou při převzetí zboží:

Zásilkovna – osobní odběr na zvolené provozovně s dobírkou = 80,-Kč

Osobní doručení „do ruky“ DPD (včetně balného) = 110,-Kč  

Po telefonické či osobní domluvě s kompetentní osobou a po písemné či emailové objednávce je možné individuálně domluvit jiný způsob doručení zboží a platby.

Ostatní práva a povinnosti prodejce:

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout. 

Neuhrazené objednávky jsou stornovány po jednom měsíci od objednání. Objednávajícímu je o stornování objednávky zaslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující v objednávce uvede správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to vč. poštovného, balného, ceny za dobírku, uvedené v závazné objednávce.

Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat emailem do 12 hodin od jejího odeslání.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal, periodik a časopisů. 
Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  •  vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  •  kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: DEBRA ČR, Kožní oddělení PEK FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno.

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Reklamace:

Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

1. e-mailem

Zasláním e-mailu na adresu eshop@debra-cz.org

2. poštou

Zasláním reklamace na adresu: 
DEBRA ČR
Černopolní 9
625 00 Brno

Každá reklamace musí obsahovat: 
- číslo objednávky 
- popis zjištěných závad a jejich projevů

Prokazatelně vadné zboží bude vyměněno za nové. Způsob reklamace se řídí Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů v souvislosti s evropským nařízením (tzv. „GDPR“)
Dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“).

S osobními údaji poskytnutými organizaci DEBRA ČR, z.ú. v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě bude nakládáno v souladu s výše uvedeným nařízením.

Na zasílání zboží spolupracujeme se společností Zásilkovna s.r.o., jejich způsob nakládání s osobními údaji lze nalézt zde:
https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop

Osobní údaje dále zpracováváme ve spolupráci s poskytovatelem účetního programu POHODA po dobu 10-ti let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

DEBRA ČR, z.ú. se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje použije pouze v souvislosti se službami internetového obchodu a neposkytne je žádné další třetí osobě.